PANGULONG DUTERTE PINASALITA ANG ISANG BIKTIMA NG LANDSLIDE, MAY ISANG MENSAHE SA NANGYARI!


No comments:

Powered by Blogger.