Pamilyang Nagpapabinyag, Nagulat sa ‘Summer Outfit’ Ng Pari Na Nagbinyag Sa Kanilang Anak


Hindi inakala ng isang pamilya ng makita nila ang isang pare na naka-civilian lang ang suot. Ayon sa kanilang post pinaghandaan pa daw nila ang kanilang porma para sa kanilang anak na bibinyagan noong araw na yun. Pero nang makita nila ang pari, nagulat sila na naka ‘summer outfit’ lang ito.
“Hindi kasi kami na-inform na pwede summer outfit, pinaghandaan pa naman namin ang aming mga pormahan.”
No comments:

Powered by Blogger.