Inabandona ng Lalaking Ito ang Kanyang Ama, Hindi Niya Inasahan ang Tumatak sa Puso at Utak ng Sarili Niyang AnakMayroong dalawang matandang mag-asawa, si Damian at Maria, marami silang anak, puro malalaki na at mayroon ng kanya-kanyang pamilya.

Pagkaraan ng maikling panahon ay namatay ang matandang babae, at sa sitwasyong ito ay kinakailangang tumira ni Damian sa isa sa kaniyang mga anak upang mayroon siyang kasama at mayroong mag-aalaga sa kanya.

Kinuha siya ng kanyang panganay na anak na si Rodney, pinatira sa kanilang bahay kasama ng pamilya, at dito ay nagsimula ang kanyang katandaan, lakad ng lakad, ikot ng ikot sa bahay, nagtatanong sa lahat ng bagay at kung anu anong pang kakulitan na kinaiinis ni Rodney at ng asawa nito.Dahil dito ay naisipan ng kanyang anak na doon siya ilipat at manatili sa kwarto ng kanilang driver sa gilid ng bakuran, at pinalipat naman ng kwarto ang kanilang driver.

Ang matanda ay hindi nakipagtalo pa, dahil alam niya kung bakit siya ililipat ng kwarto ng kanyang panganay na anak.

Dumaan ang panahon at minsan ay dinadalaw siya ng kanyang anak, isang beses sa isang araw, na naging isang beses sa isang linggo hanggang minsan ay isang beses nalang sa isang buwan.Bumili din sila ng isang plastic para sa lalagyan ng pagkain para sa matanda upang hindi rin ito mabasag at ang nagbibigay sa kanya ng pagkain ay ang kanilang katulong araw-araw.Pagkalipas ng maikling panahon ay namatay si Damian,pagkatapos ng libing ay nagtungo si Rodney sa kwarto ng kanyang ama upang linisin at itapon ang mga natirang gamit nito.

Paglingon ni Rodney ay naroon sa gilid ng papag ng matanda ang apat na taong gulang niyang anak na lalaki, hawak hawak ang mga plastic na platong kinakainan dati ng matanda.

“Akina yan Jacob, ipapatapon na natin yan kay Yaya Maring.” sabi ni Rodney sa anak.

“Itatago ko ‘to papa..” inosenteng sagot ng bata, m“Aanhin mo ba yan? Hindi yan laruan anak. Ibigay mo na sa akin, marumi yan o!” iritableng utos ng ama.

Nanlaki ang mata ni Rodney sa sagot ng anak..

“Itatago ko po ito para sayo, para kapag ikaw ay matanda na, ay dito ko rin ilalagay ang pagkain mo tulad kay lolo.”

No comments:

Powered by Blogger.